otrdiena, 2016. gada 15. marts

Marts - CITES mēnesis

Pirms 43 gadiem marta mēnesī Vašingtonā (ASV) 80 valstis parakstīja CITES (The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) konvenciju. 

Latvija dokumentu parakstīja 1997. gadā un ar to ir līdzatbildīga par tirdzniecības ar apdraudētām savvaļas augu un dzīvnieku sugām ierobežošanu. CITES darbība balstās uz nacionālo zinātnisko institūciju, VID muitas pārvaldes un Valsts policijas sadarbību.

Zinātnisko institūciju (Latvijā - Latvijas Dabas muzejs, LU Bioloģijas fakultāte, LU Bioloģijas institūts) pienākums ir novērtēt un sniegt atzinumus par to, vai tirdzniecības apjomi neapdraud  kādu savvaļas sugu, ieteikt iekļaut vai izslēgt no CITES sugu saraksta noteiktas sugas, vajadzības gadījumā veikt CITES sugu ekspertīzi, informēt sabiedrību u.c.

Marts konvencijas dalībvalstīs pasludināts par CITES mēnesi, tā atzīmējot konvencijas pirmsākumus. Latvijā Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar zinātniskajām institūcijām un citiem sadarbības partneriem organizēja vairākus formālus un neformālus pasākumus dažādām auditorijām. 

Šodien, 15. martā, Dabas muzejā Zooloģijas ekspozīcijā pie CITES stenda pulcējās mediju pārstāvji, lai uzzinātu aktuālo informāciju par nelikumīgas aizsargājamo savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ekonomiku un drošību pasaulē un Latvijā.

 
  
Vairāk informācijas par CITES 

 *Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (1973. gada Vašingtonas konvencija).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru