trešdiena, 2015. gada 10. jūnijs

Muzejnieki Islandē!


2015. gada vasara dažiem no mums iesākusies pavisam īpaši...Turpinot dalību Nordic-Baltic programmā, četriem Latvijas Dabas muzeja darbiniekiem no 1. līdz 7. jūnijam bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Islandi. 
Foto ieskatam:

Kopā ar Dr. Hilmar J., Director of the Icelandic Museum of Natural History
 Cultural house, exhibition – Points of view
 Cultural house, exhibition – Points of view
Natural History Museum of Kopavagur
Natural History Museum of Kopavagur
Natural History Museum of Kopavagur
Tiekamies ar fantastisko Jón Allansson, Director of the Akranes Museum Centre
The Kingdom of Minerals exhibition, Akranes Museum Centre

The Kingdom of Minerals exhibition, Akranes Museum Centre
Akranes Museum Centre

Akranes Museum Centre