piektdiena, 2012. gada 11. maijs

Pelikāns pieneņu pļavā


 
Iestājoties pavasarim, uz dzimto pusi atlido gājputni. Līdz ar vieniem, arī negaidīti ciemiņi no dienvidiem. Droši vien jau būsi dzirdējis par pāris zivju mīļotājiem! Šogad Latvijā novēroti jau divi  dienvidnieki - sārtie pelikāni. Pirmais pelikāns tika novērots 14. aprīlī Beverīnas novadā (kurš tagad jau kādu laiku uzturas Ilūkstes novadā, netālu no Daugavpils). Savukārt, otrs pelikāns pie mums ieradās vēlāk un jau vairākas dienas  uzturas Vallē (Vecumnieku novadā), zivju dīķa krastā. Vai  nu pavasarim iesitoties galvā, vai citu, mums īsti nezināmu iemeslu dēļ pagājušā gadā izšķīlušies pelikānu jaunieši ir atceļojuši pie mums.  Lai gan, kā pastāstīja Dmitrijs, jaunajiem putniem šāda veida klejojumi ārpus sava ierastā areāla ir normāla parādība. Ligzdot tie sāks tikai savas dzīves 3 - 4 gadā. Latvijā jau iepriekš ir novēroti sārtie pelikāni (pēc oficiālajiem datiem veselas četras reizes). 

Lūk, ziņa, patiesībā ļoti iepriecinoša dabas vērotājiem. Nepagāja ilgs laiks, kad pelikāna vērošanas komanda no Dabas muzeja devās ceļā uz Valli - Dmitrijs, Normunds, Rūta, Una, Eleonora, Jānis un Monta.


 Aizrautīgā putna vērošana ar teleskopu to pārāk nesatrauca

"Mūsu apciemojuma brīdī putns gulēja krastā. Pamanot cilvēkus, tas piecēlās kājās un modri skatījās, kas tad tagad notiks. Putnu lieki netraucējām un tuvāk par 20 metriem tam netuvojāmies." Dmitrijs

"Kopumā iespaids bija diezgan nereāls - pavasarīga, Latvijai ierasta pieneņu pļava un uz šī fona eksotiskais dienvidu viesis..." Una

Dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko

 Sārtais pelikāns pie zivju dīķa

Foto: Una Bērziņa, Jānis Dreimanis, Dmitrijs Boiko.