otrdiena, 2016. gada 16. februāris

Aizvadīta Starptautiskā Mitrāju diena

Mitrāji ir vietas, kurās pastāvīgi ir ūdens vai tas tajās uzkrājas periodiski. Pastāvīgi mitras vietas ir purvi, ezeri un upes. Savukārt periodiski applūstošas teritorijas ir palieņu pļavas. Mitrājos ir sastopami augi un dzīvnieki, kuri dzīvo ūdenī vai kuriem ir nepieciešami pārmitri apstākļi. Tāpēc tie ir ļoti jutīgi pret mitruma apstākļu izmaiņām. Mitrājiem ir liela nozīme dažādos dabas un cilvēces pastāvēšanai nozīmīgos procesos, bez tiem nav iedomājama cilvēka dzīve uz zemeslodes. (www.mitraji.lv)

Pasaulē arvien lielāku uzmanību pievērš dabisko mitrāju saglabāšanai un atjaunošanai. Starptautiskā mērogā mitrāju aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu regulē Ramsāres jeb Mitrāju konvencija, kurai pievienojušās 168 valstis, tostarp arī Latvija. Starptautiskā Mitrāju diena, kas kopš 1997. gada 2. februāra kļuvusi par tradīciju daudzās valstīs, ir vēl viens pasākums, kura laikā plašāka publika tiek aicināta iesaistīties vides izglītības aktivitātēs, lai uzzinātu vairāk par mitrāju nozīmi, teritorijām, apsaimniekošanu, aizsardzību, pētniecību u.c. tēmām.

Latvijā Ramsāres konvencijā ir iekļautas sešas mitrāju teritorijas – Lubāna mitrāju komplekss, Teiču un Pelēčāres purvi, Kaņiera ezers, Engures ezers, Papes mitrāju komplekss un pārrobežu Ramsāres teritorija „Ziemeļu purvi”. Šo mitrāju iekļaušana Ramsāres teritoriju tīklā ir gan pievērsusi pastiprinātu pasaules uzmanību Latvijas dabas vērtībām, gan likusi uzņemties atbilstošu atbildību par šo mitrāju aizsardzību.

Arī Dabas muzejā notika divi pasākumi. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi piektdien, 12. februārī, norisinājās  seminārs "Mitrāji šodien...". Seminārā dabas aizsardzības speciālisti un pētnieki pastāstīja par Ramsāres konvencijas aktualitāti mūsdienās, mitrāju nozīmi bioloģiskajā daudzveidībā, mitrāju saistību ar ekosistēmu pakalpojumiem, ūdeņu aizsardzības paņēmieniem un to pielietojumu Latvijā, dažādu institūciju realizētajiem projektiem un to rezultātiem.


Sestdien, 13. februārī, muzejā uz radošo darbnīcu "Kas ir mitrāji?" aicinājām mazos pētniekus. Pētot, izzinot, atpazīstot, krāsojot, griežot, līmējot - arī tā varam apzināt Latvijas dabas vērtības un to daudzveidību!

 Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru